Η εξέλιξη του brand

Τι ήταν brand ?

Τι είναι metabrand ?

Τι ήταν brand;

Brand ήταν το σύνολο των συναισθημάτων που έχει κάποιος για ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια εταιρεία. Αυτός ο ορισμός είναι εκφρασμένος σε μια στατική αντίληψη.

Τι είναι metabrand?

metabrand είναι το σύνολο των συναισθημάτων ενός brand που εξελίσσεται δυναμικά μέσω της αλληλεπίδρασης με τεχνητή νοημοσύνη και άλλες σύγχρονες τεχνολογίες.

Τι ήταν branding;

Βranding ήταν η διαχείριση των συναισθημάτων των ανθρώπων για ένα προϊόν, μια υπηρεσία, ή μια εταιρεία.

Τι είναι metabranding?

metabranding είναι η διαχείριση ενός brand μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και των σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να διαμορφωθούν τα συναισθήματα σε πραγματικό χρόνο.

Metabranding

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αποκτήσετε metabranding.